Loading...

oph 120x120

 

Inledande seminarium för ansökningsgrupperna Främjande av kompetensinriktning och kundorientering och Internationalisering inom yrkesutbildningen 7.11.2016 i Helsingfors 

Den andra fasen av ansökan för främjande av kompetensinriktning och kundorientering avslutades 8.9. Ansökan väckte stort intresse. Utbildningsstyrelsen tog emot 75 ansökningar och den ansökta summan var totalt ca 11 miljoner euro. Utvärderingen av ansökningarna pågår som bäst och beräknas vara slutförd i början av november.

För dem som fått eller får ett positivt finansieringsbeslut inom ansökningsgrupperna Internationalisering inom yrkesutbildningen och Främjande av kompetensinriktning och kundorientering ordnar vi ett inledande seminarium 7.11.2016 på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors (huvudsakligen på finska). Reservera gärna dagen i kalendern redan nu.
Mer information om seminariet publiceras inom kort på Utbildningsstyrelsens webbplats http://www.oph.fi/finansiering/statsunderstod/yrkesutbildning