Loading...

Vi önskar er hjärtligt välkomna till projektdagen för utveckling av yrkesutbildningen 4.10.2018 på Helsinki Congress Paasitorni. Projektdagen ordnas som ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.


Målet med projektdagen är att projektaktörerna får en möjlighet att ta del av pågående projekt, dela med sig av resultat och kunnande från utvecklingsarbetet samt skapa nätverk med andra projektaktörer. Programmet ordnas huvudsakligen på finska. Projektpresentationerna får gärna göras på svenska.


Projektdagen riktar sig till ledningen för utbildningsanordnarna, de projekt som fått statsunderstöd för yrkesutbildning och de utbildningsanordnare som fått strategifinansiering. Det är möjligt att följa förmiddagens program via Webcast.

Bindande anmälan senast 23.9.

Bifogat programmet för projektdagen och anmälningsanvisningarna.

Välkomna!