Loading...
 Info

VET-Net in Gulf Area

Tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoja Persianlahden alueelle, sekä tehdä osaamisen kartoitusta ja vertailua ja saada kuva suomalaisen osaamisen, innovaatioiden, koulutuksen ja työvoiman tarpeista markkinoilla. Lisäksi fokuksena on osaamisen kehittäminen, hyvien käytänteiden ja mahdollisuuksien jalkauttaminen ja kansainvälisten työelämätaitojen kartuttaminen oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan näkökulmasta.

Hanke järjestää yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaalla toimivat Pino Networkin kanssa Arctic Education Forumin Oulussa ja Syötteellä 30.11-3.12.2018

Löytää yhteistyömahdollisuuksia ja jalkauttaa hyviä käytänteitä sekä jakaa osaamista. Kansainvälistymisen tukeminen opiskelijoille ja henkilöstölle, oman osaamisen ja ohjauksen näkökulmasta.
Ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö osaamisen kehittämisessä, Ras Al-Khaimahin kauppakamarin yhteistyö alueellisesti.
01.08.2017 – 31.12.2018

Ett nätverk av partners i Finland