Loading...
 Info

Working abroad

Under projektet Working Abroad 2014-2015 deltar representanter från dessa utbildningsorganisationer i internationella arbetspraktikperioder minst 10 dagar långa. Inom ramar för denna project anordnas minst 24 internationella arbetspraktikperioder. Utbildningsorganisationer inom denna projekt samarbetar aktivt för att genomföra projektet och utvärdera dess resultat.

Personalen i dessa utbildningsorganisationer deltar i 24 internationella arbetspraktikperioder inom Europa. Deltagare planerar och förbereder samt aktivt söker lämpliga organisationer för arbetspraktiken i samarbete med institutionens internationella koordinatorer. Deltagarna rapporterar om sina erfarenheter i en blog. Alla utbildningsinstitutioner samarbetar aktivit under hela projektets gång. Projektet är utvärderat och resultaten är presenterade inom själva utbildningsorganisationer och till andra samarbetspartner.
Några projektresultat:
- Förbättrad förmåga att använda utländska språk
- Förbättrad förmåga att planera, förbereda och organisera internationella mobilitetsaktiviteter
- Resultaten kommer fram även i framtida projektplaner och kan leda till nya sätt att samarbeta.
 1.9.2014-30.5.2016

Ett nätverk av partners i Finland